Duivensite

Hennie Klein Nijenhuis

Stamopbouw

Via deze site wil ik U inzicht geven van mijn huidige duivenstam.

Deze bestaat uit de volgende soorten:

De Klak duiven, via Gerrit Linders IJsselsteijn (L),deze stammen af van de meest bekende duiven v/d "Klak''.
O.a v/d ''Knook",
de ''613'',
halfbroer ''613",
de late kras ''045'' Janssen,
de ''340'' enz.

De andere lijn zijn de J.Ouwerkerk Lekkerkerk duiven,die ik in 1997 en 1998 gehaald heb.
Ook heb ik Ouwerkerk duiven via de comb. de Wilde Asbroek uit Enter.
O.a uit blauw kweekstertje,
broer ''600",
zomer blauw van ''600",
laat ''157",
de ''09 duivin",
de ''35'' enz..

               

 

 

logoafd 9

 

hart van Twente